12-18 yaş arası checkup

12-18 yaş arası checkup

Bir kişinin belli aralıklarla tam bir sağlık kontrolünden geçirilmesine check up denir. Check up yapılan kişinin hiç bir şikayeti olmayabilir. Zaten check up’ın amacı; hastalıkları erken dönemde yakalayabilmek, tedaviye erken başlayarak tam bir iyileşme sağlamak ve sağlıklı durumun devam ettiğini doğrulayabilmektir.Amaç hastalığı saptamak değil erken belirtileri yakalayıp daha hastalık gelişmeden tedbirlerini almaktır. Check up genel sağlık kontrolüdür. Hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa bile her çocuğa düzenli aralıklarla yaptırılması gerekli sağlık taramasıdır.

Uyguladığımız kontroller
Muayene Pediatri Muayenesi, Ortopedi Muayenesi ve Göz Muayenesi.
Laboratuvar teknikleri Hemogram(Tam Kan), Demir Bağlama, Ferritin, AKŞ, Trigliserid, Kolesterol, Tam idrar, BUN, Kreatin, Periferik Yayma, ALT, AST, T3, T4, TSH, B12.
YILDA BİR KEZ kendinize zaman ayırıp yaptıracağınız checkup ile sağlığınızdan emin olmak sizin elinizdedir.


Tıbbi Birimlerimiz

12