Arge Birimi

Bir çok ilklerin sahibi Magnet Grubu; hastalarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet kalitesini daha da yükseltebilmek için kurduğu Ar-Ge Birimi ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Araştırma ve geliştirme diye bilinen ve kısaca Ar-Ge Birimi kurumlarda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık sektöründeki yenilikleri takip etmek ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak için Ar-Ge çalışmalarımız sürmektedir.