Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

ESWL Nedir?

Üriner sistemdeki taşların temizlenmesinde bugün en sık kullanılan yöntem, halk arasında ‘taş kırma aleti’ olarak da adlandırılan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = Beden Dışı Şok Dalgalarıyla Taş Kırma) işlemidir. Bu yöntemde, beden dışında üretilen güçlü ses dalgaları, böbrek veya idrar yollarındaki taşlara odaklanıp, kırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Genel olarak anestezi ve hastanede yatış gerektirmeyen bir işlem olmasına karşılık, 1.5-2 cm’den büyük taşlarda başarısı düşmektedir. Genel olarak, taşların boyutu ve yerleşimine göre, taşlardan temizlenme oranı %40-90 arasında değişmekte, çoğu olguda ek tedaviler gerekebilmektedir. Ayrıca bu işlemin az da olsa böbrek ve çevre dokulara zarar verebildiği de unutulmamalıdır.Tıbbi Birimlerimiz

bo