Kayseri Kalite Politikamız

 
KALİTE POLİTİKAMIZ
 

Sağlık Bakanlığının belirlediği Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda Hasta odaklı Multidispliner çalışma grupları ile hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının haklarını koruyarak hasta bakımınını ve tedavisini başlatmak ve süreklikliğini sağlamak ,hasta güvenliğini, güvenli ilaç uygulamaları sürecini,çalışan güvenliliğini, hastanede enfeksiyonlardan korunma yöntenleri süreçlerini ve bilgi güvenliğini gelişen ve değişen güncel standartlarla takip ederek sağlık hizmeti vermektir.

Hastanemiz çalışanlarının nitelini ve eğitimi konularını değerlendirilerek sürekli kaliteyi yükseltmek eğitilmede güncel standatları yakalamak, tesis güvenliğinide sağlıyarak çalışanlarımıza ve hastalara güvenli bir yaşam, tedavi ortamı sunmaktır.