Komite ve Ekipler

KOMİTELER

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Eğitim Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Kantransfüzyon Komitesi

Çalışan Görüşleri Değerlendirme Komitesi

EKİPLER

Akılcı İlaç Ekibi

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Özdeğerlendirme Ekibi

Pembe Kod Ekibi

 
KOMİSYONLAR

Organ Bağış Komisyonu