Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlık Bakanlığının belirlediği Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda Hasta odaklı Multidispliner çalışma grupları ile hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının haklarını koruyarak hasta bakımınını ve tedavisini başlatmak ve süreklikliğini sağlamak ,hasta güvenliğini, güvenli ilaç uygulamaları sürecini,çalışan güvenliliğini,  hastanede enfeksiyonlardan korunma yöntenleri süreçlerini ve bilgi güvenliğini  gelişen ve değişen güncel standartlarla takip ederek sağlık hizmeti vermektir.

Hastanemiz çalışanlarının  nitelini ve eğitimi konularını değerlendirilerek sürekli kaliteyi yükseltmek eğitilmede güncel standatları yakalamak, tesis güvenliğinide sağlıyarak çalışanlarımıza ve hastalara güvenli bir yaşam, tedavi ortamı  sunmaktır.

KURUMSAL KALİTE AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Çalışan ve yönetim arasında bir bütün oluşturarak yönetim anlayışımızı saygıya dayandırmak.
 • Hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek.
 • Çalışanlarımızın her konuda katılımcı olmalarını sağlamak, fikirlerini söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarını benimsetmek.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon  sayısını arttırmak.
 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • Hasta ve çalışanlarımıza kaliteli ve çağdaş hizmet vermek.
 • Hastanemizdeki bekleme alanlarının  hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlar konulmasını sağlamak.
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 • Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 • En ileri teknolojinin yeterli düzeyde olduğu, çağdaş ilkelerle bağdaşan , hastalarımıza en üst düzeyde sağlık hizmetini güler yüzlü yaklaşımla, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, tüm insani gereksinimlere duyarlı, çözüm amaçlı tam bir ekip anlayışıyla Kalite Yönetim Standartlarına uygun bir sağlık kuruluşu olmaktır.