Vizyon Misyon

Vizyon

Ülkemizde uluslararası standartta sağlık hizmetlerinin yerleştirilmesini, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlamak.

Misyon

Hastalarımıza ahlaki değerler çerçevesinde, insana değer veren, nitelikli ve doğru, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, ulusal ölçekte yaygın, çağdaş, ulaşılabilir, etkin sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan önder bir kurum olmak.

KURUMSAL KALİTE AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Çalışan ve yönetim arasında bir bütün oluşturarak yönetim anlayışımızı saygıya dayandırmak.
 • Hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek.
 • Çalışanlarımızın her konuda katılımcı olmalarını sağlamak, fikirlerini söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarını benimsetmek.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon  sayısını arttırmak.
 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • Hasta ve çalışanlarımıza kaliteli ve çağdaş hizmet vermek.
 • Hastanemizdeki bekleme alanlarının  hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlar konulmasını sağlamak.
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 • Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 • En ileri teknolojinin yeterli düzeyde olduğu, çağdaş ilkelerle bağdaşan , hastalarımıza en üst düzeyde sağlık hizmetini güler yüzlü yaklaşımla, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, tüm insani gereksinimlere duyarlı, çözüm amaçlı tam bir ekip anlayışıyla Kalite Yönetim Standartlarına uygun bir sağlık kuruluşu olmaktır.