Vizyon Misyon

Vizyon

Ülkemizde uluslararası standartta sağlık hizmetlerinin yerleştirilmesini, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlamak.

Misyon

Hastalarımıza ahlaki değerler çerçevesinde, insana değer veren, nitelikli ve doğru, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, ulusal ölçekte yaygın, çağdaş, ulaşılabilir, etkin sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan önder bir kurum olmak.