KURUMSAL

KURUMSAL

 • Özel Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı ile 26.01.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri  İle 25.01.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Kızılay Kan Merkezi İle 20.02.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Deta-Gen Genetik Tanı Merkezi Tic. ve San. LTD.ŞTİ ile  06.01.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan  hizmet alım sözleşmesi ,
 • Umut Diyaliz 31.01.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Özel Dünyam Hastanesi 24.03.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Yaşam Sağlık Hizmetleri Ve Tüp Bebek Merkezi 02.02.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Alfa Tanı Merkezi ile 01.02.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Gökkuşağı Özel İbni Sina Sağlık Hizmetleri 31.01.2018 tarihinde imzalanan sözleşmemiz devam etmemektedir
 • İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları a.ş 12.09.2017 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Synevo Laboratuvarları 20.01.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 • Barbaros Yemek İle 01.10.2018 tarihinde imzalanan ve halen devam etmekte olan hizmet alım sözleşmesi ,
 
 
UYGULAMA:
1.Özel patoloji ve sitoloji laboratuvarı
Özel Magnet  hastanesinden gelen numunelerin çalışılarak, raporlarının hastaneye bildirilmesi anlaşma kapsamındadır. Numuneler uygun taşıma kaplarına yerleştirilip istek formları doldurularak, özel patoloji ve sitoloji laboratuvarına telefon ile bilgi verilmektedir. Numunelerin taşınması laboratuvar tarafından görevlendirilen kurye aracılığı ile sağlanmaktadır. Sonuçlar özel patoloji ve sitoloji laboratuarının sitesinden ulaşılabilmektedir.
2.Kayseri Erciyes Sağlık Hizmetleri
Malnütrisyon desteği için TPN hazırlanması amacı ile hizmet alımı yapılmıştır. Hastanemizde TPN hazırlanması için uygun alan ve araç gereç bulunmadığından dolayı hizmet alım sözleşmesi yapılmıştır. Dr order ettikten sonra mail yolu ile hastane eczacısına bilgi verilir Tpn hazır olduğunda kurye, özel transport çantası ile hastanemize ulaştrır.
3.Kızılay Klan Merkezi
 Özel Magnet Hastanesi olarak bünyemizde transfüzyon ünitesi bulunmaktadır. Kan ve kompenentleri hazırlama yetkimiz bulunmadığından dolayı Kızılay Kan Merkezinden hizmet alımı yapılmaktadır. Dr tarafından kan ve kompenenetleri ihtiyacına göre istem yapılır laboratuara gönderilir. Lab personeli Kızılay Kan Merkezi web sitesinden istem yapar ve Kızılay Kan Merkezi tarafından görevlendirilen kuryeler ile ürün soğuk zincir ortamında Özel Magnet Hastanesi laboratuarına teslim edilir.
4.Deta-Gen genetik tanı merkezi
Analizi yapılacak örnekler hastalardan Özel Magnet Hastanesi  tarafından alınacaktır. Örnek alımı ve saklanmasında materyal gönderme koşullarında tanımlanmış talimatlara göre hareket edilecektir. Örnek alımı ve saklanmasından (hizmet verenin kuryesine verilinceye kadar ) doğan tüm hata kaynaklarından hizmet alan sorumludur. Genetik tetkiklerde klinik bilgilerin önem taşıması nedeniyle hizmet alan , tetkiki istenen hasta ile ilgili epikrizi yada klinik notu , takip eden doktorun bilgilerini ve gereği halinde hizmet verenin hasta ile görüşerek klinik bilgi alabilmesini sağlamak, amacıyla hastaya ulaşabileceği telefon numarası ve adres bilgilerini hizmet verene bildirecektir. Hizmet alan materyalleri zamanında ve uygun koşullarda hizmet verene ulaştırır yada materyal hizmet veren tarafından teslim alınıncaya kadar uygun koşullarda saklar ve hastandan materyal alınır alınmaz hizmet verene haber verir. Uygun olmayan materyaller hizmet veren tarafından hizmet alana bildirilir. Hizmet alan hastaların sonuçlarını hasta yada hekime iletecektir. Ancak hastanın sonucunda hekime aktarılması gereken özel bir durum olduğunda hizmet veren , hekime bilgi verecektir. Hizmet alan hastalara hizmet verenin ayrıca vereceği tetkik sürelerini, bu tetkik sürelerinin ortalama süre olduğu ve hastadan hastaya değişiklik gösterebileceği , tetkik süresinin bazı hastalarda beklenenden uzun sürebileceği, tetkikten sonuç elde edilememesi halinde yeniden materyal alımı gerekebileceği bilinmelidir.
5.Umut Diyaliz
Hastanemiz bünyesinde diyaliz birimi bulunmadığından dolayı diyaliz gereken yatan ve yoğun bakım hastalarımız için umut diyalizden hizmet alımı yapılmaktadır. Hastanemizle anlaşması gereği diyaliz cihazı sağlamakla yükümlüdür ve diyaliz hastası olduğu zaman umut diyaliz merkezinden bir personel gelerek diyalizi yapmaktadır.
6.Özel Dünyam Hastanesi
Özel Magnet Hastanesi olarak Özel Dünyam Hastanesi ile yapılan anlaşmamıza göre hastanemizde mikrobiyoloji laboratuarı olmadığından dolayı hizmet satın alımı yapılmaktadır ayrıca laboratuar ve görüntüleme cihazlarımız arıza yaptığında yada herhangi bir sebeple hastaneler hizmet veremediğinde karşılıklı olarak laboratuar ve görüntülemeyi yapmakla yükümlüdür.
7. Yaşam Sağlık Ve Tüp Bebek Merkezi
Özel Magnet Hastanesi olarak bünyemizde tüp merkezi bulunmadığından dolayı tüp bebek yapılması gereken hastalarımızı doktor hazırladıktan sonra hastayı bilgilendirerek Yaşam Sağlık Ve Tüp Bebek Merkezin e yönlendirir . Tüp bebek uygulaması hekim tarafından gerçekleşmektedir.
8. Alfa Tanı Merkezi
Nükleer tıp ünitesi hastanemizde bulunmadığından hizmet alımı yapılmaktadır. Bununla ilgili süreç şöyle tanımlanmıştır.
Uzman doktor istemini yapar.Kat sekreterliği işlemin nerde yapılacağına dair hastayı bilgilendirir.
Nükleer tıp birimi ile telefon ile haberleşme sağlanır ve randevu alınır.Randevu bilgisi hastaya verilerek nükleer tıp merkezine ulaşması ve işlemin gerçekleştirilmesi sağlanır.
Nükleer tıp merkezinin tetkik sonuçları uzman doktor tarafından incelenerek gerektiğinde telefon haberleşmesi ile bilgi paylaşımı yapılır.
Aldığımız hizmetler ise ; kemik sintigrafisi, miyokart sintigrafisi, böbrek sintigrafisi ve tiroit sintigrafisidir.
 
9. Gökkuşağı Özel İbni Sina Sağlık Hizmetleri
 
Hastanemiz bünyesinde part time olarak çalışan acil hekimimiz firmada full time çalıştığı için anlaşma yapılmıştı faka hekimimiz hastanemizde full time olarak çalışmaya başladığından dolayı anlaşma karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
 
10. İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları
 
Herhangi bir afet durumunda hastaları karşılıklı olarak tahliye edebilmek amacı ile yapılmıştır.
 
11.Synevo Laboratuarları (ADS Sistem Laboratuarları)
Özel Kayseri Magnet Hastanesinin bünyesinde tıbbi laboratuvar hizmetlerinin sunulması için tahsis edilmiş olan uygun mekanda, yürürlükteki sağlık mevzuatı çerçevesinde tıbbi laboratuar hizmetlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Yardımcı personel olarak 4 gündüzcü ve 2 gececi olmak üzere toplam 6 laboratuvar teknisyeni çalıştırılmakta olup iş yoğunluğuna ve kurulacak cihaz yeterliliğine bağlı olarak personel adedi değiştirilebilmektedir. Laboratuvar kan alımı Magnet  hastanesi personelleri tarafından yapılacak ve laboratuvar temizliğide hastane genel uygulamalarına paralel olarak magnet hastanesi tarafından yapılmaktadır.
12. Barbaros Yemek Hizmetleri
Kurumumuzda mutfak hizmetleri sadece sunum ısıtma,dağıtma ve yıkama olarak hizmet vermektedir. Yemeklerin hazırlanması ise Barbaros yemek hizmetleri tarafından yapılmaktadır.