Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan üstelik 45 dakika süren, yeni bir check-up yöntemi.

MR, birçok kişinin bildiği klasik ileri bir radyolojik tarama yöntemidir. Hastalık şüphesi durumunda vücudun belli bir bölümünün taranarak incelenmesi sonucunda tanı koymayı kolaylaştırır. Ancak MR cihazlarının hızı ve çekimlerin saatlerce uzaması pek çok insanın MR çekimlerine soğuk bakmasın a yol açıyor.

Tüm vücudu tarayan bu MR yöntemi, klasik MR’dan oldukça farklı. Öncelikle tüm vücudu 45 dakikada görüntüleyebiliyor. Eskiden yalnızca bir organın taranması için gereken bu sürede tüm vücudun taranıyor olması, bu yeni te knolojinin aynı zamanda bir check-up yöntemine dönüşmesini de sağladı.

Kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği Tüm Vücut MR, bir check-up yöntemi olarak da kullanılabiliyor. Kanser belirtileri taşıyan kişilerde ise erken teşhis için kullanılan bir tanı yöntemidir . 45 dakika gibi bir süre içerisinde tüm vücudu tarayarak, tümör belirtilerini saptayarak hastalığın erken tedavisine olanak sağlıyor. Diğer rutin taramalarda hastaya verilen kontrast maddeye ihtiyaç kalmıyor. Tüm Vücut MR sayesinde tüm vücut 4 veya 5 parça halinde taranıyor ve dijital olarak verileri otomatik yazılım programı sayesinde tek parça haline getiriyor.

Tüm Vücut MR ile yapılan çekimlerde önce beyin ardından boyun ve akciğer çekimi yapılıyor. Sonrasında erkek hastalarda prostat, kadın hastalarda rahim ve yumurtalık taramasının yanı sıra karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi yapılıyor.

Klasik tarama yöntemlerinde inceleme kapsamında olmayan bölgeler ve diğer yöntemlerde kolayca gözden kaçabilecek patolojiler Tüm Vücut MR ile yapılan incelemelerde fark edilebiliyor. Kanser belirtileri taşıyan kişilerde meme, prostat ve gastrointestinal tümörlerin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması öneriliyor.Tıbbi Birimlerimiz

tu