Uzm. Dr. Vildan KÜÇÜKTERZİ

Bölüm : Radyoloji Bulunduğu Hastane : Magnet Hastanesi-Ankara Mezuniyet : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Geçmiş : • Sağ.Bak. Ankara Hastanesi Başasistan
• 25 yıl muayenehane
İlgi Alanları : MRI, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Multi-Slice BT, MR ve BT anjiyografi, Doppler US, US, Röntgen, İİAB (girişimsel radyoloji), Mammografi Bilimsel Yayınlar : • 19.yıllık toplantı- MRI sempozyumu (Mayıs 2014 Ankara) Türk Manyetik Rezonans Derneği • 17.yıllık toplantı- MRI sempozyumu (Mayıs 2012 Ankara) Türk Manyetik Rezonans Derneği • Geriyatrik Radyoloji toplantısı (Şubat 2010 Ankara) TRD • Kadın Hastalıklarında Görüntüleme (Nisan 2010 Ankara) • Meme Hastalıkları Kursu (Şubat 2009 Ankara) TRD • Non-Invaziv Kardiyovasküler Görüntüleme : BT ve MR Anjiyografi (Ocak 2009 Ankara) • Venöz Sistem Patolojilerinde Girişimsel Radyoloji (Ocak 2008 Ankara) • Meme Hastalıklarında Görüntüleme (Mart 2008 Ankara) • Koroner BT Anjiyografi (Aralık 2007 Ankara) TRD • RAD 99 4.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi (ekim 1999, Antalya) • P127 "Maxiller sinüse doğru ekspansiyon gösteren dental radiküler kist" • URK 98 (16. Ulusal Radyoloji Kongresi) (ekim 1998 İzmir) • GI 356 "Özofagus leromyumu : Radyoloji Bulgular) • RAD'S 95 (Haziran 1995 Ankara) Nöroradyoloji ; Fahr Hastalığı İletişim : (312) 221 35 45


Magnet'te Ara

Bölüm Adı ile Arama Yap!

Doktor Adı veya Ünvanı İle Arama Yap!

Uzm Dr Hüseyin Atila BEKTAŞ

Uzm Dr Hüseyin Atila BEKTAŞ

Dt. Mesut Erdoğan

Dt. Mesut Erdoğan

Prof. Dr. Osman Kaftan

Prof. Dr. Osman Kaftan

Uzm. Dr. Gülbahar Darılmaz Yüce

Uzm. Dr. Gülbahar Darılmaz Y...

Op.Dr. Ali Haldun Özcan

Op.Dr. Ali Haldun Özcan

Op.Dr. Zafer Topukçu

Op.Dr. Zafer Topukçu

Uzman Diyetisyen Burcu Türkay

Uzman Diyetisyen Burcu Türkay

Uzm. Dr. Ayşe Fulya Ateş

Uzm. Dr. Ayşe Fulya Ateş

Op.Dr.Itır Gerçeker Ayaş

Op.Dr.Itır Gerçeker Ayaş

Op.Dr. Kazım Tekin

Op.Dr. Kazım Tekin

Prof.Dr. Uğur Günel

Prof.Dr. Uğur Günel

Psikolog Yadigar YILDIRIM

Psikolog Yadigar YILDIRIM